Tasarım Gazetesi
Kayıtdışı 03

Kayıtdışı 03

Ocak 29, 2010
Kayıtdışı tasarım haftası 08-13 Şubat 2010 tarihlerinde YTÜ Mimarlık Fakültesinde gerşekleştirilecek.

Hiyerarşinin olmadığı özgür bir ortamda yürütülen tartışma ve üretim etkinliklerine evsahipliği yapan kayıtdışı tasarım haftalarında, farklı disiplinlerden gelen herkesin araştırma, kuram ve performans alanında kültürel bir değişim deneyimi yaşaması öngörülüyor.

Kayıtdışı tasarım haftasında, temel var olma biçimleri olarak tartışmalar, atölyeler ve gece etkinliklerine yer veriliyor.

Etkinlikler gazete, video gibi çeşitli medya araçlarıyla her gün kayda alınıp; bu anlamda süreç bu deneyimin odağına çekilmeye çalışılıyor.

Kayıtdışı kurumlar, sivil insiyatif grupları, eğitimde ve uygulamada rol alan kişiler arasındaki ağın bir parçası.

Dahası kayıtdışı yeni ağlar kuruyor.

Kayıtdışı 03, bu yılki temasını doku[n olarak belirledi.

Dokunmak eleştiri ve yorum konusunda çok sayıda olasılık barındıran bir kavram olark karşımıza çıkıyor.

Çoğu disiplin, etrafımızı saran gerçekliğe dair bilginin edinilmesinde dokunma duyusuna nadiren ya da ikincil olarak başvuruyor.

Sosyal yapının ve tarihsel süreçlerin içinde yoğrularak egemen hale gelmiş iktidar odaklı söylemlerin eleştirisinde, kaçınılmaz olarak dokunma düşüncesine temas ediliyor.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter