Tasarım Gazetesi
3 Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu Katılım Çağrısı

3. Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu Katılım Çağrısı

Eylül 30, 2009
Ulusal Tasarim Ogrencileri Forumu

Bugüne kadar iki kez İTÜ öğrencileri tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki farklı üniversitelerden endüstriyel tasarım öğrencilerini bir araya getiren Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu'nun üçüncüsü bu yıl 4. Ulusal Tasarım Kongresi kapsamında 8-9 Ekim 2009 tarihlerinde Taşkışla'da gerçekleşecek.

 Forumda kongrenin "Tasarım ve Kriz" gündemine paralel olarak "Tasarım Eğitimindeki Krizler" tartışılacak.

 Türkiye'deki farklı şehirlerden, farklı okullardan ve farklı tasarım eğitiminden gelen endüstriyel tasarım öğrencileri, üçüncü kez ortak bir platformda, ortak sorunları, farklı bakış açılarıyla tartışma imkanı bulacaklar.

Küçük büyük birçok işletmenin hızını kesen, endüstrinin çeşitli sektörlerine ket vuran, kurumları olduğu kadar kişileri de maddi-manevi olumsuz etkileyen krizin sonuçları, firmalara olduğu kadar tasarımcılara da dokunuyor. Krizin endüstriye etkilerini ve endüstriyel tasarımın krize getirebileceği olası çözüm önerilerini ise profesyoneller tartışıyor.

Peki, "tasarımcı adayları" krizin neresinde? Endüstriye henüz dâhil olmamış; firma stratejilerinden, çalışma ücretlerinden, üretim ve pazarlama maliyetlerinden nasibini almamış olan tasarım öğrencileri, krize ve tasarımın krize getireceği çözümlere ne kadar dâhil olabilir?

En önemlisi, Türkiye'de tasarımın eğitim safhasında dahi birçok kriz sebebi mevcutken, öğrencilerin ekonomik krize çözümü ne kadar etkili olabilir?

Tüm bu sorulara yanıt olarak, bu yıl 3. Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu'nda krize ekonomi değil eğitim gözlüğünden bakılacak. Geleceğin tasarımcıları, tasarım nosyonuna sahip öğrencilerin başta eğitim olmak üzere birçok alanda karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri problemlerin, özgür bir platformda dile getirilmesine olanak sağlanacak. Problemlere, Türkiye'nin farklı okullarından farklı tasarım öğrencileriyle çözümler üretilecek.

Tasarım süreci bir probleme çözüm üretmekle başlıyorsa, öğrenciler de işe kendi problemlerine birlikte çözüm bulmakla başlayabilir. Bu nedenle, Türkiye'de tasarım öğrencisi olmanın artıları ve eksilerini tüm kapsamıyla tartışabilmek, problemlere farklı bakış açılarıyla çözümler üretebilmek ve öğrencilerin önerilerini bir manifesto ile duyurabilmek için İTÜ Tasarım Kulübü (İTÜTASK), tasarım öğrencilerini, 4. Ulusal Tasarım Kongresi kapsamında, 3. Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu'na davet ediyor.

Forum Konuları

- Piyasadaki iş imkanlarının azalmasına rağmen üniversitelerde yeni Endüstriyel Tasarımı Bölümlerinin açılmasının etkileri,

- Endüstriyel Tasarım Bölümlerinde, devlet üniversitesi, özel üniversite karşılaştırılması,

- Güzel Sanatlar, Mimarlık, Mühendislik gibi farklı fakültelerde bulunan Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin eğitimlerinin karşılaştırılması, müfredatların değerlendirilmesi,

- Yurt dışında lisans/yüksek lisans/staj gibi imkanlara duyulan ilginin nedenleri, sonuçları ve bunun Türkiye'deki tasarım piyasasına ve eğitimine etkileri,

- Bilgisayar destekli programların okullardaki eğitimi ve piyasada endüstriyel tasarımcıların "modellemeci" olarak görülmelerinin Türkiyede tasarımın gelişmesine etkileri,

- Okullarda KOBİ lerle veya profesyonel tasarımcılarla yapılan projelerin verimliliği,

- Tüketim eylemine en çok hizmet eden meslek grubuna dahil olacak tasarım adaylarının tüketime bakış açısı ve okulların eğitimde bu konuya yaklaşımları,

- Her yönüyle tasarım yarışmaları,

- Okul projelerinde/stajlarda/yarışmalarda tasarım öğrencilerinin tasarım haklarının korunması, tasarım tescili konusunda öğrencilerin karşılaştığı problemler,

- Meslek liselerinde okutulması planlanan endüstriyel tasarım bölümleri ve buradan mezun olacak ara eleman endüstriyel tasarımcıların piyasaya yapabileceği etkiler, belediye kursları.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter