Tasarım Gazetesi
Anadolu Antik Tiyatroları YEM Yayından Bir Kültür Mirası Arşivi

Anadolu Antik Tiyatroları: YEM Yayın'dan Bir Kültür Mirası Arşivi

Mayıs 25, 2009
Mimarlık, şehircilik, peyzaj tasarımı, endüstri tasarımı, sanat konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın'ın yeni kitabı "Anadolu Antik Tiyatroları".

Kitap, yazarı Yaşar Yılmaz'ın bir inşaat mühendisi olarak yıllarca içinde taşıdığı merak ve araştırma arzusuyla, antik dönemlerde yaşamın kalbi, büyük mühendislik yapıları olan antik tiyatroları fotoğraf, çizim ve inceleme yazıları ile ülkemizin tarihsel zenginliğini gözler önüne seriyor.

"Anadolu Antik Tiyatroları" kitabı, yazar Yaşar Yılmaz'ın tüm Anadolu ve Trakya'yı gezip, yaklaşık 41 bin km yol kat ederek; sayıları 150'yi aşan, ölçülebilir durumdakilerin 135'e  ulaştığı Anadolu antik tiyatrolarını birebir yerinde incelemesi sonucu oluşan özen ve sabrın ürünü.

Kitapta yazarın araştırmasının en dikkat çeken bölümü; ilkçağ mühendislerinin, antik tiyatroların en önemli özelliği olarak öne çıkan akustik mükemmelliğe hangi yöntemle ulaşabildiklerini, nasıl olup da ses erişimini tiyatronun her  köşesine aynı netlikte iletebilmeyi başardıklarını açıklama girişiminden oluşuyor.

Yazar, Romalı  mimar Vitrivius'un günümüze kadar ulaşan eserinde belirttiği ses iletim yönteminin Batılı kaynaklarda kuşkuyla karşılanmasına karşı kendi tezini öne  sürerek, günümüzde hala süregelen tartışmaya katılarak konuya kendi yaklaşımıyla katkıda bulunuyor.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter