Tasarım Gazetesi
Tüketicilerin Mobilya Tercihleri ve Satın Alma Kararları

Tüketicilerin Mobilya Tercihleri ve Satın Alma Kararları

Nisan 14, 2009
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nin (MOSDER) Nielsen Araştırma kuruluşu ile birlikte gerçekleştirdiği, markalı mobilya tüketicilerinin profilini ortaya koymaya yönelik araştırma, Aralık 2008 - Ocak 2009 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Tüketicinin ürün kullanım ve satın alma davranışlarının yanı sıra, mobilya markalarının bilinirliği ve tüketici nezdindeki imajlarını belirlemek üzere yapılan "Tüketicilerin Mobilya Tercihleri ve Satın Alma Kararları" başlıklı araştırma kapsamında, 14 ilde, 1003 tüketici ile yüz yüze görüşüldü.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde markalı mobilya tüketicilerinin ortalama yaşı 34, ağırlıklı sosyo-ekonomik statü grubu ise C1 olarak belirlendi.

Mobilya yenileme sıklığı ölçümlemesinde 7.9 yılla Marmara ve Doğu-Güneydoğu bölgeleri başı çekerken, tüm bölgelerde ortalama mobilya yenileme süresi 8.5 yıl olarak saptandı.

Araştırma sonuçları, tüketicilerin mobilya tercihlerinde yüzde 67 oranında ürünün kalitesine göre karar verdiğini ortaya koyarken, yüzde 59 oranında markanın güvenilir olması, yüzde 51 oranında ürünün fiyatı, yüzde 38 oranında ödeme koşulları, yüzde 37 oranında ürünün kullanışlı olması ve yüzde 26 oranında satış sonrası hizmetlere önem verdiklerini gösteriyor.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter