Tasarım Gazetesi
Tasarımı Anlamak

Tasarımı Anlamak

Şubat 16, 2009
Tasarimi AnlamakTasarımı anlamak yaşamımızın bazı kesitlerini anlamakla eşdeğerdir. Hepimiz her gün ve her an bir şeyleri tasarlıyor ve onları yaşamımızın bir parçası olarak yapıyoruz. Ancak profesyonel bir tasarımcının tasarım yapışı ile sıradan gündelik yaşamımızda yaptığımız tasarımların arasında önemli farklar vardır. Bir tasarımcı ürünlerindeki forma, şekle ve karaktere nasıl ulaşır? Bazı nesneler geniş bir kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olup, mükemmel bir şekilde yapılmış ekonomik ürünlerdir. Böyle soruların cevabı belirsizlik getirir. Bunlar evrensel problemlerdir. Bu güç soruların kesin cevabı hiç olmadığı gibi, izlenecek doğru bir yol da yoktur.

Bu konulardaki gelişmeleri ve düşünceleri açıklamak bu kitabın konusunu oluşturuyor.

Tasarımı Anlamak, tasarımla ilgili olarak zaman içinde tasarımın gelişimini, tasarımın kaynaklarını, tasarımın çeşitli problem alanlarını, tasarımla iletişimi ve geleceğin tasarımlarının yöneldiği yönleri bulmak isteyen herkes için yararlı bir kaynak. Kitapta tasarımcılar üzerindeki faklı etkiler, doğanın, zanaatların ve teknolojinin etkileri ayrıntılı olarak ele alınıyor. Tasarımın problemleri ile ilgili bölümler amaç, işlev, bütünlük, malzeme ve strüktür, modülerlik, tasarımın soyut problemlerine eğiliyor. Sözel olmayan iletişim özelliği ile tasarım, tasarımda iletişim bölümünde yer alıyor. Son olarak tasarımın karşısındaki çağdaş problemler üzerinde duruluyor.

Kitap genel olarak tasarım kavramları konusunda bir kaynak olmayı hedefliyor. Özellikle tasarımla ilgili disiplinlerden endüstri ürünleri tasarımı başta olmak üzere, mimarlık, iç mimarlık vb bölümlerin öğrencileri için bir kaynak kitap olarak hazırlanan kitap geniş bir spektrumla 500'ün üzerinde renkli resimle tasarımı açıklamayı ve öğretmeyi hedefliyor.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter