Tasarım Gazetesi
2008 Öncesiyle Sonrasıyla Tasarım ve Krizler

2008: Öncesiyle, Sonrasıyla Tasarım ve Krizler

Ocak 8, 2009
2008, bazı iktisatçılara göre 1970'lerin sonundan itibaren hüküm süren kapitalist birikim modelinin sonunu ilan ederek tarihe geçiyor.

Endüstriyel tasarımın kapitalizm ile akrabalığı aşikar olduğuna göre, 2008'in küresel tasarım sektöründe neyin sonu olacağı da kapsamlı bir analiz çabası gerektiriyor.

Bu zor konuyu önümüzdeki aylara öteleyerek, şimdilik 2008 'in Türkiye endüstriyel tasarım camiası için hangi dönemin kapanışı anlamına geldiğine biraz kafa yorabiliriz.

Türkiye'de endüstriyel tasarımın 1950'lerin sonunda başlayıp, 70'lerde kurulan okullar ile gerçeklik kazanan ve 80'ler boyunca ağır aksak devam eden gelişim çizgisinde 1990'ların ikinci yarısı bir kıpırdanmanın ilk işaretlerini taşımaktaydı.

1996'da yürürlüğe giren AB ile Gümrük Birliği hem iç piyasayı doğrudan Avrupa rekabetine açması, hem de hukuki düzlemde endüstriyel tasarıma varlık kazandırmasıyla bunda önemli bir rol oynadı.

Elbette bu dönemde artan tasarımcı sayısı, mesleki örgütlenme çabaları, tasarım okullarının görece artan sayısı ve çeşitliliği, Gümrük Birliği'nin tetiklediği yapısal dinamiklere tepki gösterebilecek içsel bir birikime de işaret ediyordu.

İstanbul'un uluslararası bir metropol olmaya başladığı bu dönemin iz bırakan olayları 1996'da İTÜ 2. Ulusal Tasarım Kongresi ve ETMK tarafından 1998'de İstanbul'da gerçekleştirilen "Designers Odyssey" sergisidir.

Ancak bu gelişmeler sanayinin bir tasarım dönüşümü geçirdiğini göstermekten henüz uzaktı.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter