Tasarım Gazetesi
Çifteler Kayıtları

Çifteler Kayıtları

Aralık 31, 2009
Cifteler Kayitlari"Çifteler'de kültürel işlevli yapı tasarımı konusunun YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde gerçekleşen bitirme projesi olarak seçilmesi ile, eğitim sistemine damgasını vurmuş ve uygulamalı bir eğitimi benimsemiş olan Köy Enstitüleri sistemi, müfredatı ve yerleşkelerin mimari yapılanmasının bilinen öncülüğü, yaratıcılığı ve ilerici tutumunun öğrenciler tarafından araştırılması ve anlaşılması hedeflenmiştir. Köy Enstitüleri'nin Cumhuriyet dönemi eğitim reformu içinde taşımış olduğu kültürel ve simgesel önemin bilincinde, mimarlık eğitiminde işlevsel ve teknik gereklilikleri yerine getirmenin öncesinde, toplumsal ve tarihsel değerlerin yorumlanması öngörüldü. Bu bağlamda öğrencilerin Çifteler için tasarlamaları ve projeler üretmeleri istendi..."

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin bitirme projesi kapsamında geliştirdikleri projeleri ve çalışma sürecini irdeleyen kitapta sırası ile Murat Soygeniş, Ömür Barkul, Sema Soygeniş ve Bora Soykut'un yazıları yer alıyor.

Kitap
Soygeniş, M. (Konsept), Çifteler kayıtları (Ed. B. Çelik), Mat Yapım, İstanbul, 2009
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter