Tasarım Gazetesi
Attached to İstanbul için Yenilikçi Tasarımlar

Attached to...: İstanbul için Yenilikçi Tasarımlar

Eylül 6, 2008
İstanbul'u taş devrinden beri var eden temel parametreleri modelleyerek işe başlayıp, rölyef resimlerle var olan kent dokusunu tanımlamış ve giderek soyutlaşan obje-heykel-mobilya arakesitindeki ürünleri ile kente dair tasarımlar üretmiş mimar ve endüstri ürünleri tasarımcısı Yılmaz Zenger "Attached to..." sergisi ile İstanbul'a ilişkin somuttan soyuta doğru evrilen bir tasarım sürecini gözler önüne seriyor. Yapı-Endüstri Merkezi'nde 08 - 19 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sergi ile Zenger aynı zamanda yeni malzemeler, yeni yapım teknikleri ve süreçler ile tasarım yapmak üzerine odaklanıyor. Daha önce New York'da NY Arts galerisinde bir bölümü sergilenen Zenger'in Heykel Kent Mobilyaları İstanbullu sanatseverlerle ilk defa buluşacak. Meslek Yaşamı boyunca tasarım yaklaşımını yenilik kavramıyla iç içe inşa etmiş Yılmaz Zenger sergiye paralel gerçekleştireceği workshop ve konferansla bu yaklaşımını yeni kuşak tasarımcılarla paylaşacak.

Sergiye Paralel Düzenlenecek Aktiviteler

Tasarım, Malzeme ve Üretim Yöntemleri, Konferans
Tarih: 14 Ekim 2008,
Yer: Yapı-Endüstri Merkezi
Yılmaz Zenger tasarım, malzeme ve üretim yöntemleri arasındaki ilişkiler üzerine vereceği Konferans'ta tasarım ve yenilikçilik kavramını Türk tasarımının önemli isimleri ile birlikte tartışmaya açacak.
Konferans tüm ilgililere açık.

No Computer, Workshop
Tarih: 17 - 18 Ekim 2008 10:00 - 18:00
Yer: Yapı-Endüstri Merkezi
Yılmaz Zenger'in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan Worksop'da tasarımcıların dijital ortamla ilişkisini keserek yeni form ve malzemeler üzerine araştırma yapmalarına olanak sağlayacak workshopta tasarlanan nihai ürünün prototip boyutunda üretilmesine destek verilecektir. Zenger bu etkinlik ile tasarımcıyı bilgisayarın etkisinden kurtarıp gerçek ortanda ve gerçek malzemelerle arada ekran olmadan hissederek fomlar oluşturmayı hedeflemektedir.

Farklı bir malzeme ile sıfırdan üretmek, tasarlamak, form ve işlev kavramlarının derinlemesine tartışılacağı workshop tasarım disiplinlerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ve bu alanlarda eğitim almış profesyonel tasarımcıların katılımına açıktır. Workshop'a katılım için 22 Eylül 2008 tarihine kadar Yapı-Endüstri Merkezi'ne elden, posta yolu ya da elektronik ortam'da başvuru dosyası iletmek gereklidir. Başvuru dosyasında tasarımcının workshopa katılım isteğinin sebebini belirten bir yazı ve kendi işlerinden seçtiği en az üç tasarımına ilişkin bilgilerin dışında başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Detaylı bilgi: www.yematolye.com/zenger
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter