Tasarım Gazetesi
Ulusal İçmimarlık Sempozyumu Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar

Ulusal İçmimarlık Sempozyumu: Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar

Ağustos 17, 2008
İçmimarlık alanında yaşanan gelişmeleri çok boyutlu ortak bir platformda toplayarak tartışmaya açmak, mesleki ve akademik anlamda bilgi paylaşımını güçlendirerek desteklemek amacı ile Ekim 2008'den başlayarak iki yılda bir düzenlenmesi planlanan "Ulusal İçmimarlık Sempozyumları"nın ilki, bu alanda köklü bir geçmişe sahip ve konusunda ilk meslek insanlarını yetiştiren bir kurum olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından 22-24 Ekim 2008 tarihlerinde M.S.G.S.Ü. Oditoryumunda gerçekleştirilecek.

Teması "Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar" olarak belirlenen sempozyumun ana tema kapsamında; teknoloji, estetik, malzeme, kuram ve sürdürülebilirlik alt başlıklarını içeren konularda çalışma ve görüşlerini paylaşmak üzere, ilgili disiplinlerde faaliyet gösteren akademik ve profesyonel tüm meslek insanları, bildiri ve projeleri ile sempozyumda yer alacaklar.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter