Tasarım Gazetesi
1 Ulusal İçmimarlik Sempozyumu

1. Ulusal İçmimarlik Sempozyumu

Nisan 29, 2008
Ulusal Icmimarlik Sempozyumuİçmimarlık alanında yaşanan gelişmeleri çok boyutlu ortak bir platformda toplayarak tartışmaya açmak, mesleki ve akademik anlamda bilgi paylaşımını güçlendirerek desteklemek amacı ile Ekim 2008'den başlayarak iki yılda bir düzenlenmesi planlanan "Ulusal İçmimarlik Sempozyumları"nın ilki, bu alanda köklü bir geçmişe sahip ve konusunda ilk meslek insanlarını yetiştiren bir kurum olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından 22-24 Ekim 2008 tarihlerinde M.S.G.S.Ü. Oditoryumunda gerçekleştirilecek.

Teması "Mekân Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar" olarak belirlenen sempozyumda, teknoloji, estetik, malzeme, kuram ve sürdürülebilirlik alt başlıklarını içeren konularda çalışma ve görüşlerini paylaşmak üzere, ilgili disiplinlerde faaliyet gösteren akademik ve profesyonel tüm meslek insanları, bildiri ve projeleri ile sempozyumda yer alacaklardır.

Bildiri özetlerinin teslimi: 26 Mayıs 2008
Bildiri Kabul ilanı: 23 Haziran 2008
Tam metinlerin teslimi: 22 Eylül 2008
Oturumlar: 22, 23, 24 Ekim 2008

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Arş.Gör.Damla ALTUNCU (Sempozyum Sekreteri)
Adres: MSGSÜ Fındıklı / İstanbul
Tel: 0212 252 16 00/269 - 0212 243 13 61
Web: www.icmimarliksempozyumu.org
iletisim @ icmimarliksempozyumu.org
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter