Tasarım Gazetesi
ReConnect Katılım Çağrısı

Re:Connect Katılım Çağrısı

Nisan 1, 2008
Bir mahallenin karakteri, orada yaşayan insanların bir yansımasıdır.

İnsanlar kendilerini bir yere bağlı hissettiklerinde, birbirlerine de daha bağlı hissederler.

Topluluk geniş bir aileye dönüşür ve hayat daha anlamlı olur.

Re:Connect bu yaklaşımla, sakinlerin özellikle de ailelerin bir araya getirildiği iyileştirilmiş çevreler yaratacak kentsel planlama yaklaşımları bekliyor.

Sosyal çalışma, doğa ve kent arasındaki temel ilişkileri hümanistik düşünceye ve hayalgücüne değer veren fikirlerle onarmak adına bir fırsat niteliğindeki bu yarışmaya katılarak, var olan başarısız yapı ve peyzaj türlerini, günlük yaşamı iyileştirecek eko-bilinçli ortamlara dönüştürebilirsiniz.

Yarışmadan beklenen, toplumda değişime karşı kaçınılmaz biçimde var olan direnci aşabilecek ve toplumun doğru insan kaynaklarını harekete geçirerek, yaşlılara ve çocuklara yönelik programlar veya sürdürülebilir peyzajlar önerecek projelerin üretilmesi.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter