Tasarım Gazetesi
Master in Business Design Yükseklisans Eğitimi için Uluslararası Yarışma

Master in Business Design: Yükseklisans Eğitimi için Uluslararası Yarışma

Nisan 1, 2008
MBA'in yenilikçi bir formatı olan MBD, iş ve tasarım dünyaları arasında kurulmakta olan yeni ve sıkı ilişkilerin geliştirilmesini amaçlıyor.

2003 yılında Milan, Domus Academy'de doğan MBD, iş dünyası ve pazar için yeni bir stratejik dilin yaratılması için tasarımcılar ve yaratıcı profesyonellerle birlikte yönetici ve girişimcilerin faydalı bir işbirliği içinde çalışacağı bir ortam sağlıyor.

Business Design, projenin iş dünyasının çekirdeği ve itici gücü olması fikri üzerine kuırulu.

Bu yükseklisans programının amacı, öğrencileri yenilikçilik ve yaratıcılığın, kalite ve verimliliğin ürün, hizmet ve sosyal organizasyonlara nasıl yansıtılması gerektiği konusunda eğitmek.

MBD Yükseklisans programı bu yıl Moda Yönetimi alanında yeni bir uzmanlık dalı açtı.

Genel eğitim platformundan başlatılacak olan master programı daha sonra iki alana ayrılıyor.

Bunlardan ilki Endüstriyel ve Hizmet Tasarımı İnovasyonu, ikincisi ise Moda Yönetimi olarak belirlenmiş.

Dolayısıyla yarışma hem tasarım ve moda alanlarında çalışan genç profesyonellere hem de ekonomi disiplinleri mezunlarına hitap ediyor.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter