Tasarım Gazetesi
28 Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması

28. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması

Mart 21, 2008
Türk mizahçılarının piri olan Nasreddin Hoca 1208-1285 yılları arasında Akşehir'de yaşamıştır.

Medrese tahsili görüp kendini yetiştirmiştir.

Tarihi kişiliği üzerine bilgimiz azdır, ama kuşaktan kuşağa üzerine söylenenlerden ve hikayelerden onun bir halk filozofu olduğunu anlıyoruz.

Yoğun bir güldürü, o oranda da uyaran ve düşündüren bir yanı vardır Hoca'nın.

Halkla o derece bütündür ki, mizah eseri yapmayıp doğrudan doğruya mizahın kendisini yaşamıştır.

Toplumsal kişiliği büyük olan Hoca, halk mizahının yaratılmasında çekirdek olmuştur.

Öyle ki onun karakteri çerçevesinde yüzyıllardır yeni yeni mizah hikayeleri üretilmiş, Hoca ve onun mizahı bugüne dek canlılığını sürdüregelmiştir.

Karikatürcüler Derneği, mizahın yani gülen düşüncenin ve onun evrensel dili olan karikatürün, barışcıl ve hoşgörülü bir dünyanın kurulması yolunda gülmeyen düşünceye karşı etkin bir silah olduğu inancındadır.

Bu amacı göz önünde bulunduran Karikatürcüler Derneği her yıl büyük halk mizah ustası Akşehirli Nasreddin Hoca'nın yaşayan anısına Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması düzenlemektedir.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter