Tasarım Gazetesi
Ekolojik Mimarlıkta Somut Adımlar

Ekolojik Mimarlıkta Somut Adımlar

Mart 5, 2008
Ekolojik Mimarlikta Somut Adimlar

Küresel ısınmanın yol açtığı sorunların yadsınamaz etkilerinin hissedilmeye başlandığı bu günlerde Yapı-Endüstri Merkezi mimarlıkta ekoloji ve sürdürülebilirliği gündeme getiriyor. YEM'in bu alandaki yoğun çalışmalarının ilk ürünü "Ekolojik Mimarlıkta Somut Adımlar" Sempozyum'u olacak. Sempozyum ile mimarlıkta ekoloji ve sürdürülebilirlik konusunda gündem yaratmak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amaçlanıyor.

Yapı-Endüstri Merkezi, sempozyum aracılığı ile mimarlıkta ekoloji ve sürdürülebilirliği ön planda tutan güncel projelerin tartışıldığı, yasal düzenlemelerin önünü açacak ve Türkiye mimarlık ortamında ekolojik yaklaşımlara yönelik duyarlılık oluşmasına destek olacak bir gündem yaratmayı hedefliyor. Çok az sayıda olan mimarlık alanındaki ekolojik uygulamaların artması, bu yönde bağlayıcı yasal düzenlemelerin yapılması, kentsel ölçekten yapı ölçeğine kadar ekolojik tasarım ölçütlerinin benimsenmesi yönünde inisiyatif oluşturmak üzere düzenlenen bu sempozyumda sürdürülebilir mimarlığın ülkemizdeki ve dünyadaki uygulanmış en yeni ve çarpıcı örnekleri tartışılacak.

"Ekolojik Mimarlıkta Somut Adımlar Sempozyum"u, konuya ilgili yerli yabancı mimarlar, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar, malzeme üreticileri ve müteahhitler ile devlet ve yerel yönetim yöneticilerini buluşturarak, yapı sektöründe ekolojik çalışmaları somut örnekler üzerinden tartışmaya açacak. Metropoller üzerine yürüttüğü kentsel tasarım çalışmaları ile tanınan ayrıca dünyanın sıfırdan ilk tasarlanmış ekolojik yerleşkesi olan Dongtan Eko Kent Projesinin mimarlarından David Height (ARUP), cesur bir yatırım ve tasarım örneği, Yokohama Uluslararası Feribot Terminali projesi ile dünya çapında üne kavuşan FOA'nın kurucu ortağı, Berlage Enstitüsü'nün dekanı ve Türkiye'nin ilk ekolojik alışveriş merkezi olan "Meydan"ın mimarı, Alejandro Zaera Polo (Foreign Office Architects), İstanbul Teknik Üniversitesi ekolojik enerji araştırmaları için yeni tasarlanan Ekoyapı tasarımını yürüten ve bu alanda çeşitli çalışmaları olan Ayşe Hasol Erktin (Has Mimarlık), İstanbul'un ekolojik ilkelerle tasarlanmış ilk gökdeleni olan ve hareketli, kontrol edilebilir menfezler yardımı ile doğal klimatizasyonu sağlanan İstanbul Sapphire projesinin mimarı Melkan Gürsel Tabanlıoğlu (Tabanlıoğlu), Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi'nde (REC Türkiye) İklim Değişikliği Proje Yöneticisi Çevre Yüksek Mühendisi Yunus Arıkan, Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derneği kurucu üyesi Dr. Yük. Müh. Duygu Erten, YEM Etkinlik Merkezi'nde 4 Nisan 2008 tarihinde bir araya gelecekler.

Sempozyuma katılım sadece davetiye ile sağlanabilecek. Sempozyuma, Türkiye genelindeki mimarlık, gayrimenkul, tasarım ve yapı alanında hizmet veren tüm firmaların üst düzey yöneticileri, proje üreten mimar ve inşaat mühendisleri, konu ile ilgili sivil toplum örgütleri, akademisyenler, konuyla ilgili medya mensupları, kamu kurumları ve ekolojik malzeme üreticileri tarafından katılım sağlanacak. Sempozyum ile ilgili detaylı bilgi ve katılım için Yapı-Endüstri Merkezi Etkinlikler Bölümü'ne başvurulması gerekiyor.

Tel: 0212 266 70 70
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter