Tasarım Gazetesi
Kayıtdışı 01 Tasarım Haftası

Kayıtdışı 01: Tasarım Haftası

Şubat 1, 2008
kayitdisi 01 tasarim haftasi

YTÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşan kayıtdışı ekibi, 04-09 Şubat tarihlerinde herkesi düşünmeye, tartışmaya, tasarlamaya ve üretmeye davet ediyor.

kayıtdışı ekibi, tasarımı, sınıflardan ve eğitimin düzenli yapısından dışarı çıkarmaya hazırlanıyor. Eşit ve özgür ortamlarda tasarım yapmanın keyfi için 4-09 Şubat 2008 tarihleri arasında YTÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekleşecek enformel tasarım etkinliği, her alandan gelecek katılımcıları düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye bekliyor.

2007'nin bir sonbahar günü, Yıldız Yerleşkesi'ndeki Ortabahçe'de bir kahve molasında, araştırma görevlilerinden oluşan küçük bir grubun, Mimarlık Fakültesi koridorlarının "tasarımhane" görüntüsüne bürünebilmesi, öğrencilerin kendi sorumluluklarını alabilmesi, eğitimde edilgen değil, etken ve eşit olabilmeleri hayaliyle temelleri atılan etkinlik, Mimarlık Bölümünün işbirliği ve desteğiyle hayata geçiriliyor.

Eğitimin düzenli yapısı dışında gerçekleşmesi, göz önünde olmayanın öneminin vurgulanması ve kayıt haftasından önce olmasından dolayı kayıtdışı olarak adlandırılan etkinliği, ağrılıklı olarak öğrencilerden oluşan bir organizasyon ekibi düzenliyor.

Bir hafta süreli enformel tasarım etkinliği olan kayıtdışı'nın hedefi, belirlenen tema bağlamında, düşünmek, tartışmak, tasarlamak ve çıkan ürünleri sergilemek. Bu hedefe ulaşmada etkinliğin temel ilkeleri ise, disiplinler arası iletişim etkileşim ve işbirliğini sağlamak, özgür ve eşit ortamlar oluşturmak, değişik alanlardan bir araya gelen tüm katılımcıların kişisel söylemleri, yaklaşımları ve bakış açıları ile tasarım olgusunu zenginleşmek.

Etkinlik için belirlenen temanın tüm açılımlarının her boyutuyla konuşulacağı "tartışma" ortamlarından, düşüncelerin tasarım nesnelerine dönüştürüleceği "atölye"lerden ve çıktıların bir hafta boyunca gösterileceği "sergi"den oluşan bu ilk kayıtdışı tasarım etkinliğinin teması ise "yer(siz)leşme".

Gerek yer(siz)leşme konusunun her boyutuyla ele alınabilmesi, değişen dünya düzeni içinde yeni tanımlarının ve içeriklerinin tartışılabilmesi, gerekse atölyelerin daha eğitici, zengin, renkli ve keyifli olabilmesi için her türlü düşünce ve katkıya açık olan kayıtdışı01'in organizasyon ekibi tüm ilgilenenleri etkinliğe bekliyor.

Daha ayrıntılı bilgi http://www.kayitdisi.org adresinden alınabilir.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter