Tasarım Gazetesi
4T 2008 Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu

4T 2008: Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu

Ocak 26, 2008
4T 2008Tema
Geçen yüzyılın son çeyreğinden beri kimlik "zaten olan" değil, "oluşturulan" bir olgu olarak tartışılmaya başlandı. Ulusal, cinsel, etnik kimlik konuları farklı disiplinlerde yepyeni bağlamlarda mercek altına alındı ve sosyal, külürel, ekonomik, etik boyutları tartışıldı. Bu toplantı öncelikle Türkiye tasarım tarihinde kimlik (cinsel, kültürel, ulusal, sınıfsal, etnik vs.) olgusuna eleştirel yaklaşımların tasarım söylemi ve pratiğinde nasıl yer alabileceğini gündeme getiriyor.

Tasarım nesnesi nedir? Her tasarım nesnesi aynı zamanda bir temsil nesnesi midir? Öyle ise kimi yada neyi temsil eder? Bu temsiliyetin araçları nelerdir? Kimlik olgusunu temsiliyetten bağımsız düşünmek olası mıdır? Tasarımcının ve tasarımın kimlikleri ne ölçüde örtüşür? Üçüncü 4T toplantısında sunulacak bildirilerin benzeri sorulara şu açılardan bakmaları mümkün:

1. Tasarım nesnesini temel alan çalışmalar. Bu çalışmalar belli bir tasarım ürününü (yapı, afiş, gündelik kullanım nesnesi, giysi vs.) ele alarak aşağıdaki temalara odaklanabilirler.

Görsel kimliğin kurgulanış biçimleri
Görsel kimliğin kaynakları
Tasarım nesnesi ile tasarım söylemleri arasındaki ilişkiler
Tasarımcının kimliğiyle tasarım nesnesinin ilişkisine eleştirel bakışlar

2. Tasarım nesnesinin söylemini/temsilini temel alan çalışmalar. Bu çalışmalar üretim sürecine ve sonrasına odaklanarak tasarım nesnesi çevresinde oluşan söylemleri ve tasarım nesnesinin görsel temsillerini inceleyebilirler.

Tasarım nesnesinin reklamlarda, filmlerde ve benzer alanlarda kullanımı
Kurumların kimlik tasarımlarına eleştirel bakışlar
Akademik alanda üretilen tasarım söylemlerinin irdelenmesi
Tasarımcıların kendi ürünleri üzerine geliştirdikleri söylemler

Takvim
Üçüncü 4T seminerine katılmak isteyenlerin sunum başlıklarını 250-300 kelimelik bir özetle birlikte 15 Mart 2008 tarihine kadar
gstf-t4 @ ieu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek öneriler 1 Nisan 2008 tarihinde duyurulacaktır.

Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu
8-9 Mayıs 2008
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi


Düzenleyenler
Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu
Prof. Dr. Gülsüm Baydar
F. Dilek Himam
Gülden Canol
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter