Tasarım Gazetesi
Türk Yapı Sektörü Raporu 2007

Türk Yapı Sektörü Raporu 2007

Ocak 7, 2008
Yapı-Endüstri Merkezi'nin inşaat ve yapı sektörüne yön veren çalışmalarından biri olan "Türk Yapı Sektörü Raporu 2007" yayımlandı.

Yapı-Endüstri Merkezi Araştırma Bölümü'nün (YEMAR) büyük bir titizlikle hazırladığı ve yapı sektörünün nabzını tutan "Türk Yapı Sektörü Raporu 2007" içeriği ile sektöre yön vermeye devam ediyor.

Rapor, büyük ölçüde yerli sanayiye dayanması, deneyimli personel ve teçhizata sahip olması, fazla sermaye gerektirmemesi ve teknolojik bilgi birikimi gibi özellikleri ile büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran ülkemiz inşaat sektörünün durumunu ekonomi verileriyle ortaya koyuyor.

Türk Yapı Sektörü Raporu 2007 kapsamında Türkiye ekonomisinin 2006- 2007 yıllarında sürdürdüğü genel seyir incelenirken, değerli ekonomist Hurşit Güneş'in de Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü hakkında görüşlerine yer veriliyor.

Raporda inşaat sektörünün ekonomi içerisindeki yeri ve gelişimi, kamu yatırımları ve özel yatırımlar, istihdam, sektördeki yasal oluşumlar ve sektörün sorunları konularına değiniliyor.

Ayrıca, konut, konut dışı bina ve altyapı yatırımları ayrı başlıklar halinde sunularak, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile yapı sektöründe son iki yılda gerçekleşen yasal düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınıyor.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter