Tasarım Gazetesi
İç Mimarlık Eğitimi 1 Ulusal Kongresi

İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi

Ekim 23, 2007
25 Ekim 2007 Perşembe

Açılış 09:30 - 10:00

1. Oturum 10:00 - 12:00
Oturum Başkanı: Gülay USTA

- Burak Kaptan, Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde Bir İç Mimarlık Eğitim Modeli
- Hicran Özalp, Müge Bozdayı, İç Mimarlık Lisans Eğitimi Akreditasyonu İçin Bir Analiz Yöntemi
- Yusuf Gürçınar, İç Mimarlık Eğitimi Veritabanı Oluşturulması İçin Bir Öneri
- Semiha Yılmazer, Sibel Ertez Ural, Alper Küçük, İç Mimarlıkta Bir Eğitim Modeli Çalişması
- Şenay Boduroğlu, İç Mimarlık Eğitiminde Evrensel Tasarım Kavramı
- Nilüfer Sağlar Onay, Çağıl Yurdakul, Banu Garip, İç Mimarlık Eğitimine Farklı Yaklaşımlar ve İTÜ Örneklemesi

Öğle Yemeği

2. Oturum 13:00 - 15:30
Oturum Başkanı: Yusuf GÜRÇINAR

- Arzu Uludağ, İNTEMA, Eğitimde Pratik Uygulamar
- Cüneyt Elker, Bir İç Mimarlık Stüdyo Eğitim Modeli Deneyimi
- Füsun Seçer, İç Mimarlık Eğitiminde Değişen - Gelişen Sunum Teknikleri
- Meral Nalçakan, Özlem Mumcu Uçar, İç Mimarlık Stüdyosuna Mekansal İlişkiler Yoluyla Çağdaş Bir Yaklaşım
- Özlem Mumcu Uçar, Mekân Üzerine İki Süreç-İki Sonuç
- Sevinç Kurt, Konstrüktivist Eğitim İlkeleriyle Biçimlendirilmiş Sanal Ortamların İç Mekan Tasarımı Stüdyolarında Kullanılması

Kahve Arası

3. Oturum 16:00 - 18:30
Oturum Başkanı: Halime Demirkan

- Deniz Demirarslan, Ö. Nilgün Çağlar, Begüm Savçin, İç Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinin Önemi
- Mesut Çelik, Temel Tasarımdan Tasarım Stüdyosuna: Mekân Biçimlendirmede Sistematik Bir Yaklaşım Önerisi
- Ayşen Akpınar, Erincik Edgü, İlgin Erkmen, Grup Kimliğine Yönelik Temel Tasarım Stüdyosu Yöntemi
- Şebnem Ertaş, Funda Kurak Açıcı, İlkay Özdemir, İçmimarlik Eğitiminde Erasmus: Farklılıklar / Benzerlikler İle K.T.Ü. Ve Coburg University Of Applied Sciences Örneği
- Ayça Araz Ustaömeroğlu, Erkan Aydıntan, Emre Engin, Tasarım Eğitiminde Temel Tasarımın Yeri; KTÜ İç Mimarlık Örneği
- Yeşim Sayın Yorulmaz, İç Mimarlık Eğitim Modellerinde Temel Tasarım Eğitiminin Yeri

Sergi Açılışı ve Kokteyl - 19.00


26 Ekim 2007 Cuma

1. Oturum 09:30 - 11:00
Oturum Başkanı: Meral NALÇAKAN

- Elmas Ceren Altun, İç Mimarlık-Mimarlık Disiplinleri Arasındaki İlişkinin Eğitim Modelleri Çerçevesinde İncelenmesi
- Hale Gezer, İç Mimarlık, Tekstil, Moda Tasarımında Ara Yüzeyler
- Hande Zeynep Altınok, Mekan Tasarlama Disiplininde Bir Vurgu Olarak "Konutta Esneklik"
- Saadet Aytıs, İç Mimarlık Eğitiminde Mimari Formasyonun Rolü
- Funda Kurak Açıcı, Şebnem Ertaş, İlkay Maşat Özdemir, Disiplinler Arası Ortak Dil - Mimarlık Ve İçmimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Ve Bölge Planlama
- Çiğdem B. Gökhan, İç Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon Sorunları Ve Öneriler

Kahve Arası

2. Oturum 11:30 - 13:00
Oturum Başkanı: Meltem Eti PROTO

- M. Erdal Eren, Oğuz Demirarslan, Fatma Sema Yücel, İç Mimarlık Lisansüstü Eğitimi Ve
Restorasyon İle İlişkisi
- Bilge Gönül, Melahat Küçükarslan Emiroğlu, Türkiye'de İç Mimarlık Eğitiminde Restorasyon
- Burçin Cem Arabacıoğlu, İç Mimarlık Eğitiminde 'Sayısal Tasarım' Paradigmasının Yeri
- Burak Tansel, İç Mimarlık Eğitimi'nde "Mesleki Temel Eğitim" Dersinin Önemi Ve Gereği
- Ayşen Akpınar, Erincik Edgü, İlgin Erkmen, Mekan Tasarımı Eğitiminde Süreç İzleme
- Tolga Erdem, İç Mimarlık Eğitiminde Donatı Tasarımının Önemi

Öğle Yemeği

3. Oturum 14:00 - 15:30
Oturum Başkanı: İnci Deniz ILGIN

- Fatih Us, İç Mimarlık Sürekli Mesleki Eğitiminde Bdt Programlarının Önemi
- Emine Görgül, Nilufer Saglar Onay, Ayla Atasoy, İç Mimarlık Eğitimi Bilgisinin Paylaşımında Uluslararası Platform Arayışları: Imiad San Bernardino Workshop'undan Izlenimler
- Osman Arayıcı, Yeni Pazar Beklentileri İçin Yeni Bir Eğtim Modeli; Mobil Müfredat
- Özkal Barış Öztürk, İç Mimari Proje Disiplini Üzerine Bir Yöntem Önerisi
- Pelin Yıldız, Tasarım Eğitimi ve İnteraktivite Kavramının Entegrasyonu
- Ö. Osman Demirbaş, Güler Ufuk Demirbaş, Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Kuramı Kapsamında İç Mimarlık Öğrencileri Öğrenme Biçemleri: Dokunsal Öğrenme

Kahve Arası

4. Oturum 16:00 - 17:30
Oturum Başkanı: Burak KAPTAN

- Füsun Curaoğlu, Disiplinler Arası İlişkilerde Kimlik Sorunu Ve İçmimarlık Eğitimi
- Damla Altuncu, Tasarım Bilgisinin Sayısallaştırılmasında Yazılım ve Arayüzlerinin Etkileri
- Elif Türkkan, İnci Basa, Meltem Gürel, Öğrenci Bakış Açısından İç Mimarlık Tasarım Stüdyosunun Bölüm Dersleri İle Etkileşimi: Bilkent Üniversitesi Örneği
- Gaye İlknur Çelik, Armağan Seçil Melikoğlu, İç Mimarlik Eğitiminde Tasarim Süreci: Almanya Fachhochschule Coburg Üniversitesi İç Mimarlik Bölümü Örneği
- C. Canbay, S.Hakgüdener, , F.A.Pakdil, İ.Ünal, Kablosuz İletişim Sistemlerinin (Wlan) Geleceği, Bunun Tasarım ve Mimari Formlar Üzerindeki Etkileri
- Arzu Eceoğlu, İç Mimarlikta Sürekli Eğitimin Önemi

Kapanış Kokteyli - 18:30
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter