Tasarım Gazetesi
Altın Proje Türkiye Konut Ödülleri

Altın Proje: Türkiye Konut Ödülleri

Ekim 18, 2007
Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Altın Proje - Türkiye Konut Ödülleri, konut sektörüne yeni bir boyut kazandıracak bir "farklılaşma" projesi.

2006 - 2007 yıllarında, inşaat sektöründe, konut üretiminden kaynaklanan rekor hızda bir büyüme trendi yaşanıyor.

Ancak konut kredisi pazarının gelişmesine rağmen, konut satışlarındaki durgunluk aşılamıyor.

Ayrıca, satıştaki konut projelerinin sayısının çoğalması ile inşaat firmaları üzerindeki rekabet baskısı zirveye ulaştı.

Bu nedenle, konut sektöründe, markalaşma ve farklılaşma ihtiyacı son derece ciddi bir gereksinim halini aldı.

Türkiye Konut Ödülleri Projesi, her yıl tekrarlanarak, inşaat sektörü dahilinde gelenekselleşmeyi hedefleyen bir "farklılaşma" etkinliği.

Altın Proje'nin en temel amacı, Türkiye'nin başarılı konut projelerini, yaklaşık yirmi farklı kategoride ödüllendirmek ve bu yöntem ile konut firmalarına "tüketici ile iletişim kurmak için" fırsat yaratmak.

Tüketici fikrinin de alınabilmesi amacı ile web adresi üzerinden tüketici oylaması yapılacak ve bu sonuçların ortalaması Jüri'nin oylarına ek bir 1 Jüri oyu değerinde kabul edilecek.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter