Tasarım Gazetesi
Olağandan Sonra Siemens Sanatın Yeni Sergisi

Olağandan Sonra: Siemens Sanat'ın Yeni Sergisi

Ekim 14, 2007
Siemens Sanat, 7 Kasım'da açılacak olan "Olağandan Sonra" isimli sergi ile bugüne kadar gerçekleştirilenlerden oldukça farklı bir projeyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Pentür, yani boyamanın öne çıktığı resimlerden oluşan sergi, geleneksel yöntemlerle de güncel yapıtların ortaya çıkarılabileceğine dair bir öneride bulunuyor.

"Olağandan Sonra"nın küratörleri T. Melih Görgün ve Mürteza Fidan bu sergiyle, resmin güncel sanattaki yerine ilişkin önyargıyı tartışmaya açmayı hedefliyorlar.

Genelde film, yerleştirme, çoğaltım ve formlardan oluşan çeşitli uygulamaların hakim olduğu güncel sanatta "resmin" yerini sorgulayan sergi, yapıtın malzemede değil, fikirde değerlendirilmesi gerektiği; sadece teknolojik bir uygulama ile yapılmış bir yapıta çağdaş denilemeyeceği gibi, geleneksel yöntemlerle de çağdaş yapıtların üretilebileceği mesajını vermeye çalışıyor.

"Güncel sanat konvansiyonel bir tarihsel evrilmeye dayanan biçimsel yeniliklerle kendisini yeniden yapılandırmaktansa, şimdiki zamanın sunduğu gerçekliğin içinde yer alarak öneriler geliştirir", diyen serginin küratörleri ayrıca "Sanatçı dinamik hayatın içinde yer alır.

Dolayısıyla güncel sanat formları da günlük hayatın içinde keşfedilerek geliştirilir.

Esas sorun, izleyici ile tablo arasındaki ilişkide içeriğin kollektif olarak içselleştirilmesidir" diyor ve ekliyorlar "Resim sanatı diğer sanat disiplinlerine karşın, modern-tarihsel bilince tutunarak biçimsel yenilikler oluşturmaktaydı.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter