Tasarım Gazetesi
Endüstriyel Tasarımın Ekonomi Politiği Üzerine

Endüstriyel Tasarımın Ekonomi Politiği Üzerine

Ekim 2, 2007
Endüstriyel tasarımın tarihsel olarak ortaya çıkışı ve sanayi kapitalizmi ile ilişkisi gibi konular Türkiye'de ne eğitim süreçlerinde, ne de mesleki oluşumlarda yeterince tartışılmadığı için bu meslek ve disiplinin Türkiye koşullarındaki kökleri, evrimi, gelişimi, yapısal dinamikleri ve tabi ki geleceği konusunda özgün fikir ve görüşler de şaşırtıcı derecede azdır.

Üniversitelerin endüstriyel tasarım programları, mimarlık tarihi hegemonyasından henüz kurtulan tasarım tarihi derslerinde Batı Avrupa ve ABD kaynaklı endüstriyel tasarım tarihini, yine çokça mimarlık ve sanat tarihinden miras kalan eski yöntemlerle, ağırlıklı olarak ürün ve/veya tasarımcı üzerinden ele almaktadır.

Endüstriyel tasarımın Türkiye'deki tarihi ise kısmen bu konudaki görsel malzeme ve veri yoksunluğu, kısmen de halihazırda yaşanan an ile tarihe konu olan olguların içiçe geçmişliğinin getirdiği tekinsiz durum nedeniyle nadiren gündeme gelir ya da bu konuya çok
gerektiğinde kısaca değinilir.

Çoğu kez, açıkça söylenmese de, sonuçta öğrencinin aklında kalan, Türkiye'nin, birçok alanda olduğu gibi, endüstriyel tasarıma dair de gecikmişliğinden ibarettir.

Tarihler ve kronolojiler de bunu destekler.

Bu anlamda eğitim kurumları mevcut programlarıyla geleceğin tasarımcılarına endüstriyel tasarımın Türkiye koşullarındaki özgünlüğü konusunda, gecikmiş ve geriden geliyor olmak dışında, bir perspektif sağlayabilmekten şimdilik uzak görünüyor.
©2003-2010 Tasarım Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır Google+ Twitter